தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஞானிகள் உணர்த்தும் திருவடி – மெய்ப்பொருள்

சித்தர்கள்/ஞானியர் என்றாலே இறைவனோடு இரண்டற கலந்தவர்கள் மேலும் அவர்கள் அன்பு, இரக்கம், புலால் தவிர்த்தல், கொலை தவிர்த்தல் என்பதை வலியுறுத்துகிறார்கள். மேலும் கடவுளை புறத்தில் தேடாமல் அகத்தில் அதாவது நம்முள்ளே தேட சொல்கிறார்கள் என்பதும் தெரிந்ததே!

இதையெல்லாம் தாண்டி இவர்களின் பாடல் வரிகளில் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. இந்த பாடல் வரிகளில் இருக்கும் ஒற்றுமையை அறியாமல் இருப்பவர்களுக்கும் அல்லது அந்த வார்த்தையை மட்டுமே தெரிந்திருந்து அது எதை குறிக்கிறது என்று தெரியாமல் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த பதிவு நிச்சயம் உபயோகமாக இருக்கும். இந்த பதிவில் பார்க்க போவதே எல்லா சித்தர்கள் மற்றும் ஞானிகளின் பாடல்களில் மிளிரும் மெய்யான மெய்பொருளான இறைவன் திருவடிதான்.

மெய்பொருளான இறைவன் திருவடியை போற்றி பாடாத ஞானியர் இல்லை. இறைவன் திருவடியை பற்றாத ஞானியர் இல்லை.

வள்ளல் பெருமான் “ஞான சரியையில்” மெய்ந்நெறியைக் கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்கு உணருங்கள்” என்று உபதேசித்து உள்ளார் ..

இந்த மெய்ப்பொருளை போற்றி ஞானிகள் பாடிய பாடல்களையும் அதன் விளக்கங்களையும் கீழ்கண்ட கட்டுரைகளில் பார்ப்போம். ஆழ்ந்து படியுங்கள் – மெய்ப்பொருளை அறியுங்கள்

திருவடி – மெய்ப்பொருள் ஒரு அறிமுகம் 

திருவடி பற்றி திருமூலர்

திருவடி பற்றி மாணிக்கவாசகர்

திருவடி பற்றி திருவருட் பிரகாச வள்ளலார்

திருவடி பற்றி திருவள்ளுவர்

திருவடி பற்றி தேவாரத்தில்

திருவடி பற்றி ஸ்ரீஆண்டாள்

மெய்ப்பொருள் பாடல்கள் – விளக்கங்கள் 

 

 

What do you think?