ஞான-கட்டுரைகள்

மெய்ஞ்ஞான உபதேசங்கள் வீடியோ – ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்

கண்டவர் விண்டிலர் , விண்டவர் கண்டிலர் – விளக்கம்

ஞான முத்துக்கள்

விடுபட்ட திருவருட்பா பாடல்கள்

காமத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருப்பது எப்படி?

திருஅருட்பா – விளக்கம்

திருவள்ளுவர் பெருமான் கூறும் சாகா கல்வி

புலால் உணவு உண்பவன் அறிவு (ஞானம்) பெற மாட்டான்- இறை சட்டம்.

ஹரியும் , சிவனும் ஒன்று – உணர்த்தும் ஞானிகள்

உண்மை குருவை எப்படி கண்டுகொள்வது

புருவ மத்தி என்பது எது?

ஞான உபதேசம்

சன்மார்க்க நெறி – விளக்கங்கள்

இறைவன் சொல்லவதை கேட்பீர்களா? அல்லது கண்ட கண்ட சாமியார்கள் சொல்வதை கேட்பீர்களா?

சிறு தெய்வ வழிபாடு கூடாது, ஏன்?

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ் அய்யாவின் தைபூச உபதேசம் – 2014

யார் பெறுவார் ஒளி உடல்?

கடவுளை காணும் வழி – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார்

திருமூலர் பெருமானின் கடவுள் வாழ்த்து

சத்விசாரம் செய்வது எப்படி? – வள்ளலார்

சன்மார்க்கத்துக்கு சாதனங்கள் ஒன்றும் வேண்டாமா?

திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் திருநெறிகள்

திருவடி உபதேசம் – வீடியோ

இரண்டு குரு

ஜீவ காருண்யம்

அகத்தியர் சொல்லும் மடையர்கள்

தவம் பற்றிய கேள்விகள் – 2

வடலூர் மாதப்பூசம் தேதி

தந்தைக்கு முன்னே – பீர்முகம்மது

தந்தைக்கு முன்னே – திருமூலர்

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை

யார் சந்நியாசி?

ஞானக்கடல் பீர்முஹம்மது

திருவடி பற்றி மாணிக்கவாசகர்

திருவடி பற்றி வள்ளலார்

தைப்பூச ஜோதி தரிசனம் – பார்க்க!

தப்பு செஞ்சா சாமி கண்ணை குத்தும்!

தவம் பற்றிய கேள்விகள் – 1

மறு பிறவி

திருவடி பற்றி திருமூலர்

திருவடி பற்றி திருவள்ளுவர்

கண்ணப்ப நாயனார் பக்தி

கண்ணப்ப நாயனார் – வரலாறு

திருமந்திரம்

சித்தர்கள், ஞானிகள் சொல்லும் திருவடி

Sithargal – அழுத பிள்ளை பால்..

அழுதே சாதித்தார்கள் ஞானிகள்

திருமந்திரம் – எட்டும் இரண்டும்

வள்ளலார் அறியாத இரக்கம்

வள்ளலாரிடம் – நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

கற்றது கை மண்ணளவு – அவ்வையார்

இறைவனை காண்பவன் யார்?

ஈசத்துவம்(Eesathuvam)

வள்ளல் யார்?

சாகாக்கல்வி

மெய்பொருள் பற்றி – திருமந்திரம்

இறைவனனை அடையும் வழி:

மெய்ப்பொருள் பாடல்கள்

உடம்பின் பயன்