ஞான பதிவுகள்

திருஅருட்பா – விளக்கம்

4

மெய்ப்பொருள் விளக்கம்

 

முதல் திருமுறை

இரண்டாம் திருமுறை

மூன்றாம் திருமுறை

நான்காம் திருமுறை

ஐந்தாம் திருமுறை

ஆறாம் திருமுறை

 

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்

ayya

குருவின் மெய்ஞான உபதேசம் (வீடியோ )

Reader Comments (3)

  1. Malaiperumal January 16, 2017 at 12:10 pm

    Want deetchai living near Vadalur am 78 + living in Karaikal request ed detailed information

  2. அருள் January 29, 2018 at 5:34 am

    ஐயா நானும் தீச்சை பேர விரும்புகிறேன்.

What do you think?