ஞான பதிவுகள்

சன்மார்க்க நெறி – விளக்கங்கள்

வள்ளல் பெருமான் அவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சன்மார்க்க நெறி சார்ந்த கருத்துக்கள் பற்றி கீழ்கண்ட கட்டுரைகளில்  பார்ப்போம்.

 

1.  சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் – ஜீவர்களிடத்து தயவு, ஆண்டவரிடத்து அன்பு என்றால் என்ன ?

2. சன்மார்கிகள் விபூதி பூசலாமா!?கூடாதா!?

3. சத்விசாரம் செய்வது எப்படி? – வள்ளலார்

4. சன்மார்க்கத்துக்கு சாதனங்கள் ஒன்றும் வேண்டாமா?

5. சைவ உணவே மனிதகுல சன்மார்க்க உணவு – ஏன்?

6. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 

7. வள்ளல் பெருமான் எத்தகைய மக்களை தவிர்த்தார் / விரும்பவில்லை?

8. சன்மார்க்க சான்றோன் – சதாவதானி செய்குத்தம்பி பாவலர்

9.உருவ வழிபாடு சிறந்ததா? அருவ வழிபாடு சிறந்ததா?

10. தவம் ஏன் கண்ணை திறந்து செய்ய வேண்டும்?

What do you think?